Pielęgniarki środowiskowe

Pielęgniarki środowiskowe

Alina Boruczkowska

Hanna Kosiak

Maria Tokarek

Maria Wicher

500 029 368

500 029 369

500 029 370

500 029 371

Położne środowiskowe

Małgorzata Jagiełka

Lidia Smogór

500 029 372

514 066 677

Gabinet czynny codziennie w godz. 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00.